Úvod

Polička je vstupní branou do Žďárských vrchů, jednoho z nejkrásnějších koutů Českomoravské vrchoviny. V minulosti bývala věnným městem českých královen a v 18. století patřila mezi nejbohatší města Východních Čech. Do dnešních dnů se dochovaly městské hradby, zpevněné 19 věžemi, s ochozem místy přístupným veřejnosti.

Hradby v délce 1220m obepínají celé historické jádro. Na náměstí stojí jeden z nejkrásnějších mariánských sloupů v Čechách a barokní radnice s expozicemi městské galerie.

Dominantou města je kostel sv. Jakuba, v jehož věži se narodil a část svého dětství prožil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Světnička ve věži je zpřístupněna veřejnosti. V Centru Bohuslava Martinů jsou otevřeny zábavné expozice věnované historii, hudbě, sklářství a životu a dílu Bohuslava Martinů.

Návštěvu Poličky doporučujeme spojit s výletem na nedaleký (17km) hrad Svojanov.