Aktuality
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY - 2.6.2018

ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY - 2.6.2018

21.5.2018

19. ročník večerního putování Poličkou

Začátek putování v 19.00 hod. v Městském muzeu a galerii Polička z Tylovy ulice, kde budou připraveny tištěné programy s mapkou.

1. Městské muzeu a galerie Polička

netradičně vstup z Tylovy ulice

19.00 – 24.00 hod.

Večer zahájíme vernisáží panelové výstavy POLIČKA V OSMIČKÁCH, zachycující historii města v letech 1918 – 2018. Připraveno bude i neobvyklé pohoštění. Jak vypadala Polička za první republiky a jakou měla podobu v třicátých letech, se dozvíte při sledování unikátních videozáběrů pořízených u příležitosti odhalení sochy T. G. Masaryka před školami v roce 1931. Uvidíte budovu radnice nebo gymnázia, nemocnice, divadla a mnoho dalších míst. Výstavu doplní katastrální mapa současné Poličky, kde můžete zanechat svou „značku". A kde vidíte naše město VY za sto let v roce 2118? Zapojte se psaným slovem či obrázkem a naplňte společně s námi časovou schránku, která bude v muzeu uložena pro další generace.

Po celý večer bude výjimečně zpřístupněn klenutý kamenný sklep muzea s občerstvením.

Výběr toho nejlepšího od prvorepublikové až po současnou hudbu zahraje v atriu muzea skupina mladých hudebníků. Zazní skladby Voskovce a Wericha, Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, Hany Hegerové, Karla Kryla, Marty Kubišové, kapely Kryštof a jiných. Večer uzavře projekce fotografií POLIČKA VE SMYČKÁCH, zachycující proměnu neznámějších míst města v uplynulých sto letech.

Muzeum budete výjimečně opouštět muzejním průjezdem, který ze dvora otevírají klasicistní vrata do ulice Pálené.

19.00 hod. – vernisáž výstavy Polička v osmičkách

19.45 až 20.45 hod. – koncert Evoluce hudby

21.15 až 22.15 hod. – koncert Evoluce hudby

22.30 až 23.30 hod. – projekce Polička ve smyčkách

2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba

Náměstí B. Martinů

časové prohlídky: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 hod. Nenechte si ujít pohled na noční Poličku z ochozu věže kostela sv. Jakuba. Vstupné: 50,-Kč/jednotlivec. Předprodej vstupenek od 1. 5. 2018 v centru B. Martinů denně mimo pondělí od 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 hod.

3. MaTami, centrum pro rodinu z.s.

Šaffova ulice

19.00 – 22.00 hod.

Čím je Česko "české"? Přijďte se k nám podívat na 100 map republiky, jak ji vidí děti (a třeba i dospělí).

4. Městská knihovna Polička

Palackého náměstí

19.00 – 23.00 hod.

Tradiční posezení s dobrou hudbou, občerstvením a zábavou pro malé i velké poutníky na plácku před knihovnou.

5. Informační centrum Polička

Palackého náměstí

19.00 – 21.00 hod.

Možnost zakoupení upomínkových předmětů zachycujících krásu našeho města. Drobné občerstvení pro poutníky bude zajištěno.

6. LADYFITNESS Polička

Masarykova 10

19.00 – 21.00 hod.

Návštěvníci si budou moci opět nechat proměřit tělní skladbu a zúčastnit se kondiční soutěže.

7. Junák - český skaut, středisko Tilia Polička, z.s.
Parkány 252

19.00 – 23.00 hod.

Zpřístupníme vám skautskou klubovnu, pokusíme se přiblížit skauting fotografiemi z akcí a vytvoříme malá stanoviště s možností vyzkoušet si různé zajímavé aktivity - například uzlování. Budete mít možnost prohlédnout si baštu a občerstvit se čajem.

8. Oblastní charita Polička

Vrchlického 16

19.00 – 23.00 hod.

Objevte kouzlo bývalého penzionu. Vychutnejte si vlahý letní večer s posezením na terasách při kávě a vyčkejte do setmění. Za sametové noci se totiž nad parkánovou zdí za Charitou občas dějí podivuhodné věci...

19.00 – 23.00 hod. – potrava pro oči – prohlídka vyzdobeného domu, posezení na terasách
22.00 hod . – podivuhodnosti parkánové zdi

9. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece a Stříteže

Starohradská ulice

19.00 – 23.00 hod.

Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská technika.

10. Římskokatolická farnost, děkanství Polička

náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Na faru si můžete přijít popovídat o probíhající opravě kostela sv. Jakuba. V kostele sv. Michaela se můžete ztišit od 19.00 – 22.00 hod. Ve 20.30 hod. bude zpívat schola meditativní zpěvy z Taize s doprovodnými duchovními texty.

19.00 – 20.00 hod. – informace o opravě kostela sv. Jakuba na faře

19.00 – 22.00 hod. – otevření kostela sv. Michaela

20.30 hod. – zpěvy z Taize v kostele sv. Michaela

11. Středisko volného času MOZAIKA

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Magie přírodních živlů – přírodní živly jsou základní esencí celého vesmíru, jsou stavebními kameny a základní prahmotou všeho, co jest. Zveme Vás na bohatý program: výstavu prací dětí z kreativních kroužků, vyzkoušení si jednoduchých pokusů, živelné kreativní tvoření, poznání přírodních živlů na vlastní kůži, promítání animovaných filmů na půlkulovou plochu, ukázku dřevořezby a ohnivé vystoupení tanečnice Pella.

19.00 – 21.15 hod. – Planetárium v Mozaice

19.00 – 22.00 hod. – Živelné kreativní tvoření a pokusy

19.00 – 22.00 hod. – Dřevořezba Libora Teplého

21.45 – 22.00 hod. – Ohnivé vystoupení umělecké tanečnice Pella (orientalky.wz.cz)

Občerstvení zajištěno.

12. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička

Náměstí B. Martinů

19.00 – 22.00 hod.

Prezentace praktického vyučování oborů Rekondiční a sportovní masér, Kadeřník a Kosmetické služby – nail art a ukázka práce zájmové činnosti na domově mládeže.

13. Centrum Pontopolis

Riegrova 52

19.00 – 24.00 hod.

Prezentace spolku Pontopolis, který letos oslaví 10let. Kapela Caribe (kubánské rytmy) a opět skvělé světové občerstvení!

14. Tylův dům

Vrchlického 53, přísálí velkého sálu

19.00 – 24.00 hod.

Přijďte se podívat na výstavu: Divadelní postavy z paličkované krajky Jany Kaplanové. Můžete se zde občerstvit před dalším putováním.

15. Evangelický sbor

Nábřeží svobody

19.00 – 23.00 hod.

Prohlídka kostela a tři kombinovaná pásma o životě církve

19.00 – 23.00 hod. – příležitost k prohlídce kostela.
19.30 hod. – 100 let ČCE (Spojení evangelických církví v krátké připomínce slovem a písněmi)
20.45 hod. – Obrázky ze Skotska
21.30 hod. – 100 let ČCE (Spojení evangelických církví v krátké připomínce slovem a písněmi)

16. Masarykova základní škola Polička

nábřeží Svobody 447

16.00 – 22.00 hod.

Pojďte s námi oslavit 90 let života naší „červené" Masarykovy školy! V hlavní budově jsme pro vás připravili instalaci k výročí otevření školní budovy a zahájení školního roku 1. 9. 1928.

17. Ovoce Zelenina ,,v domečkách"

ulice Na Bídě

18.00 – 24.00 hod.

Pro návštěvníky bude připraveno večerní posezení při svíčkách, uvnitř i venku. Podávat se bude káva (také s sebou do kelímku), ovocné zmrzlinové poháry a chlazená voda s čerstvým ovocem. Pro všechny příchozí bude připravena tombola.

18. Trafika u Grubhofferů

Masarykova 22

19.00 – 24.00 hod.

Těšit se můžete na hudební vystoupení poličské kapely Fízlbend.

19. Síň řemesel

ulice Na Bídě

19.00 – 24.00 hod.

Spolek tvořivých žen si připraví ukázky řemesel a prodej ručně vyráběných užitkových předmětů z keramiky, pedigu a drátků. Pro mlsné jazýčky pak prodej žitných koláčků a perníčků. Malí i velcí mohou tvořit z barevných písků.