Aktuality
po městech České inspirace - Cheb 20.5. - 21.5.

po městech České inspirace - Cheb 20.5. - 21.5.

8.3.2017

... po městech České inspirace

CHEB + ANDĚLSKÁ HORA + KARLOVY VARY + FRANTIŠKOVY LÁZNĚ + WALDSASSEN

Termín 20. 5. - 21. 5. 2017 Cena 2.280,-Kč

Orientační program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách směr Praha. ANDĚLSKÁ HORA – kratší prohlídka zřiceniny hradu na temeni čedičového vrchu. KARLOVY VARY – zde kratší prohlídka městské památkové rezervace, procházka starým centrem kolem říčky Teplá, lázeňské domy, kolonády, .... V odpoledních hodinách příjezd do CHEBU - zde nás přivítá zástupce města, následuje prohlídka města, ubytování, večeře a nocleh.

2. den: Snídaně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - prohlídka města. WALDSASSEN - německé městečko s ohromujícím areálem kláštera a katedrály, dále zde stojí bazilika – cisterciácký kostel z roku cca 1700, největší krypta, působivé varhany. Dle časových možností kratší prohlídka centra města MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Odjezd domů. Příjezd ve večernich hodinách.

CHEB je od roku 1981 památkovou rezervací. Najdeme zde Špalíček – unikátní sestavu 11 hrázděných 3-4patrových kupeckých domů ve dvou blocích, rozdělených kramářskou uličkou, na náměstí. Dále zde stojí barokní radnice ....... kláštěr s kostelem Panny Marie a další. Chebský hrad střežený Černou věží.

Cena obsahuje: 1x ubytování s polopenzí, dopravu busem

Cena neobsahuje: vstupy a fakultativní služby, pojištění léčebných výloh (Německo) á 18,-Kč/os.

Zájemci se mohou hlásit:
→ Informační centrum Polička: Palackého nám. 160, tel. 461 724 326, ic@kotour.cz
→ CK KO-TOUR Polička: Riegrova 52, 461 723 740, policka@kotour.cz; www.kotour.cz
→ MÚ Polička: Ing. Šauerová Naďa, zástupkyně Poličky ve výkonném výboru ČI, tel. 731 441 417